Thể lệ áp dụng chương trình khuyến mại

Ngày 05 tháng 04 năm 2015

1. Tên chương trình: Chương trình khuyến mại được chủ đầu tư đưa ra

2.Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Ti vi, tủ lạnh, điện thoại ...

3. Thời gian áp dụng khuyến mại: Áp dụng theo từng dự án, từng chiến dịch

4. Phạm vi thực hiện khuyến mại: Vị trí tổ tức sự kiện

5. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm, quay sổ số ...

6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Tất các khách hàng đặt cọc, ký thỏa thuận đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua bán (tùy theo từng chiến dịch)

7. Cơ cấu giải thưởng: (tùy theo từng chiến dịch)

- Tổng giá trị giải thưởng chương trình khuyến mại

- Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt hoặt tặng hiện vật

- Quà tặng trên có thể được thay đổi bằng quà tặng có giá trị tương đương trong trường hợp hết hàng

- Khách hàng có nghĩa vụ đóng các khoản thuế phát sinh liên quan đến quà tặng theo quy định của nhà nước

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

- Tất các khách hàng đặt cọc, ký thỏa thuận đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua bán (tùy theo từng chiến dịch)

- Số lượng phát hành

- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng

- Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng nhưng không hoàn thành các thủ tục và ký hợp đồng mua bán theo quy định của Chủ đầu tư thì khách hàng sẽ không được nhận giải thưởng đó

- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng

- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng

- Phiếu bốc thăm sẽ được Đất Xanh Miền Bắc bỏ vào thùng phiếu niêm phong và tổ chức bốc thăm công khai trước đại diện của Đất Xanh Miền Bắc (thời gian có thể thay đổi theo thông báo của Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc)

- Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại): Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc (Tầng 18, Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Điện thoại: 04 6263 8181

9. Trách nhiệm thông báo

- Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung CTKM

- Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng

10. Các qui định khác

- Tất cả các khách hàng trúng thưởng chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của phiếu bốc thăm xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại.

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, truyền thông.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tin Tức Khác

vi