Green Bay Premium

Green Bay Premium

  • 1 tỷ VNĐ / căn
  • quần thể chung Hạ Long Marina, Quảng Ninh
  • Công ty cổ phần đầu tư phát triển Syrena Việt Nam – BIM GROUP
vi
phải
Bên trái