Hà Nội cho ý kiến với 4 bản đồ án quy hoạch thành phố

Ngày 11 tháng 12 năm 2015

UBND thành phố Hà Nội vừa đưa ra ý kiến chính thức về 04 bản quy hoạch tỷ lệ 1/5000 phân khu đô thị của 4 địa điểm: thị trấn Phù Đổng (huyện Gia Lâm), thị trấn Kim Hoa (huyện Mê Linh), khu đô thị Sông Hồng và Sông Đuống.

Cụ thể như sau: đối với quy hoạch của thị trấn Phù Đổng, UBND thành phố yêu cầu bổ sung việc bảo tồn các di tích lịch sử, di tích cách mạng, phát huy lợi thế về địa lý và giao thông của khu vực, đồng thời định hướng phát triển dịch vụ sinh thái, chăn nuôi năng suất cao.

Đề án quy hoạch của thành phố Hà Nội

Đề án quy hoạch của thành phố Hà Nội (Ảnh minh họa)

Về đồ án Quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh, Chủ tịch yêu cầu rà soát lại quy trình lập và thẩm định quy hoạch; phối hợp, thống nhất với UBND huyện về những nội dung đề nghị có liên quan và lưu ý việc bảo tồn các di tích lịch sử hiện hữu gắn kết khu vực cây xanh để tránh việc di dời lãng phí, không cần thiết.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, rà soát lại nội dung quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, định hướng phát triển đô thị, làm rõ vị trí của thị trấn Kim Hoa với vai trò là là Trung tâm hành chính mới của huyện Mê Linh, để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Với bản đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Sông Hồng (R1-R5) và khu đô thị Sông Đuống (R6), thành phố yêu cầu nghiên cứu kỹ các giải pháp di dân thoát lũ, phòng vệ cho các tuyến đê, tái thiết khu vực dân cư ngoài hành lang thoát lũ, tiết kiệm đất đai xây dựng. Đồ án cũng phải đề xuất những phương án mật độ xây dựng thấp, hạn chế nhà cao tầng.

Với phân khu R6, thành phố yêu cầu bổ sung quy hoạch xây dựng cầu kết nối khu vực cầu Thượng Thanh (Long Biên) với xã Mai Lâm (huyện Đông Anh). Nội dung các đồ án, quy hoạch phải được nghiên cứu trên cơ sở các quy định hiện hành, tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng, đặt an toàn đê điều và thoát lũ là những mục tiêu hàng đầu.

Tin Tức Khác

vi
phải
Bên trái