Gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng – những thông tin mới nhất

Ngày 19 tháng 12 năm 2015

Cục Quản lý nhà & thị trường bất động sản (BDS) trực thuộc Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 10 năm nay, các ngân hàng tham gia giải ngân gói tín dụng ưu đãi trị giá 30.000 tỷ đồng đã giải ngân số tiền là 13.499 tỷ đồng (45%).

Vietcombank một trong 9 ngân hàng tham gia gói ưu đãi

Vietcombank là một trong 19 ngân hàng TMCP tham gia gói ưu đãi

Thông tin từ Cục Quản lý nhà và thị trường BDS (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến cuối tháng 10/2015, có 19 Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP & Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, có 7 ngân hàng đã có báo cáo. Tổng số tiền đã cam kết là 21.518 tỷ đồng (đạt 72% kế hoạch), đã giải ngân 13.499 tỷ đồng (đạt 45% kế hoạch).

Cụ thể: đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Đã ký hợp đồng cam kết cho vay với 31.367 hộ, tổng số tiền là 14.694 tỷ đồng. Trong đó:

 • 11.340 hộ vay để mua nhà ở xã hội (NƠXH) : 4.569 tỷ đồng,
 • 16.832 hộ vay để mua nhà ở thương mại: 8.775 tỷ đồng,
 • 3.195 hộ vay để xây mới, cải tạo nhà ở: 1.351 tỷ đồng.

- Đã giải ngân cho 31.364 hộ với tổng số tiền là 10.072 tỷ đồng, trong đó:

 • 11.340 hộ mua NƠXH: 3.133 tỷ đồng,
 • 16.831 hộ mua nhà ở thương mại: 5.834 tỷ đồng,
 • 3.193 hộ vay xây mới, cải tạo nhà ở: 1.105 tỷ đồng.

Tại TP. Hà Nội:

- Đã ký cam kết cho vay 13.557 hộ, với số tiền là 6.560 tỷ đồng, trong đó:

 • 6.023 hộ vay để mua NƠXH: 2.573 tỷ đồng,
 • 7.469 hộ vay để mua nhà ở thương mại: 3.948 tỷ đồng,
 • 65 hộ vay xây mới, cải tạo nhà ở: 39 tỷ đồng.

- Đã giải ngân cho 13.555 hộ với số tiền là 4.486 tỷ đồng, trong đó:

 • 6.023 hộ mua NƠXH: 1.790 tỷ đồng,
 • 7.468 hộ mua nhà ở thương mại: 2.667 tỷ đồng,
 • 64 hộ vay để xây mới, cải tạo nhà ở: 29 tỷ đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh:

- Đã ký cam kết cho vay 7.491 hộ với số tiền 4.198 tỷ đồng, trong đó:

 • 1.879 hộ vay để mua NƠXH: 964 tỷ đồng,
 • 5.538 hộ vay để mua nhà ở thương mại: 3.194 tỷ đồng,
 • 74 hộ vay để xây mới, cải tạo nhà ở: 40 tỷ đồng.

- Đã giải ngân cho 7.491 hộ với số tiền 2.371 tỷ đồng, trong đó:

 • 1.879 hộ mua NƠXH: 567 tỷ đồng,
 • 5.538 hộ mua nhà ở thương mại: 1.775 tỷ đồng,
 • 74 hộ vay để xây mới, cải tạo nhà ở: 30 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, đã cam kết cho vay tổng số 56 dự án với số tiền 6.824 tỷ đồng. Tại Hà Nội là 15 dự án và TP. Hồ Chí Minh là 9 dự án, với số tiền tương ứng là 3.283 và 1.393 tỷ đồng. Đã giải ngân 53 dự án, dư nợ 3.427 tỷ đồng, tương ứng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 1.447 và 956 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc xác nhận đối tượng đủ điều kiện vay vốn gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng. Bộ cũng cho biết Bộ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng thực hiện kiểm tra, thanh tra những dấu hiệu trục lợi của cá nhân, tổ chức trong quá trình triển khai cho vay gói ưu đãi để xử lý theo pháp luật.

Tin Tức Khác

vi
phải
Bên trái