Mở bán Phúc Thịnh Tower

Ngày 30 tháng 05 năm 2013

Lượng khách tham dự buổi mở bán từ 450 - 500 khách hàng, sản phẩm giao chỉ trong buổi sáng hôm nay là 87/120 sản phẩm được đưa ra trong đợt 1. Theo một số khách hàng, với tổng giá trị từ 700 - 1 tỷ đồng/căn, Phúc Thịnh Tower phù hợp với túi tiền của nhiều người, đồng thời khách hàng cũng đánh giá cao thiết kế cũng như bố trí căn hộ.

Hình ảnh thực tế

Tin Tức Khác

vi
phải
Bên trái