Năm 2013 sẽ xây 3 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Ngày 03 tháng 11 năm 2015

Đây là số liệu được Bộ Xây dựng báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường BĐS, trong tổng số 56 dự án nhà thu nhập thấp đã khởi công xây dựng đã có 27 dự án hoàn thành với tổng mức đầu tư 4.595 tỷ đồng, quy mô xây dựng hơn 800.000m2 sàn, đáp ứng khoảng 55.000 người có thu nhập thấp.

Đối với nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp đã có 94 dự án được triển khai, với tổng mức đầu tư 7.550 tỷ đồng, quy mô trên 2 triệu m2 sàn, đáp ứng khoảng 177.600 công nhân. Trong đó đã hoàn thành 62 dự án với tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng, với diện tích sàn là 612.000m2 đáp ứng được khoảng 67.600 công nhân.

Tính riêng tại Hà Nội, đã hoàn thành 3.217 căn hộ thu nhập thấp và 120.000m2 sàn nhà ở cho công nhân ở các KCN. Tại Tp.HCM đã hoàn thành 502 căn hộ và khoảng 200.000m2 sàn nhà ở cho công nhân. Tại Đà Nẵng đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao 400 căn hộ thu nhập thấp.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua khó khăn vướng mắc của việc đầu tư nhà xã hội là do cơ chế chính sách khi đi vào thực tiễn còn nhiều vướng mắc như chủ dự án chưa được ưu đãi về thuế, rất khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại.

Theo kế hoạch, năm 2013 sẽ triển khai đầu tư tối thiểu khoảng 3 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia thì trong giai đoạn 2013-2015 sẽ phải xây tới 10 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.

Mới đây, BIDV cũng đã ký kết với Bộ Xây dựng về cung cấp nguồn tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội với khoản cam kết 30.000 tỷ đồng dành cho vay với lãi suất hợp lý trong giai đoạn 2013-2015. Một số thông tin về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội mới đây cũng đã được đưa ra về thuế và lãi suất cho vay ưu đãi khoảng 6%/năm.

Tin Tức Khác

vi
phải
Bên trái